Livsmedelskontrollen i Grums har havererat
Bara 14 av 69 anläggningar kontrollerades förra året. 60 procent av högriskobjekten, som matbutiker, kontrolleras inte. Personalresurserna, som politikerna i kommunen tilldelat, täcker bara hälften av det som behövs för en acceptabel tillsyn. Livsmedelskontrollen i Grums har havererat. Det utsätter konsumenter för risker. På Livsmedelsverket är man bekymrade.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.