Föreläggande med vite mot kycklingslakteri – Börsnoterade Scandi Standard lägger locket på om missförhållanden på dotterbolaget Kronfågel Valla
FoodMonitor har tidigare berättat om anställda på kycklingslakteriet Kronfågel Valla i Valla som är rädda för att anmäla tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket. Nu meddelar Livsmedelsverket att Kronfågel Valla inte följer livsmedelslagen, och lägger ett föreläggande mot bolaget som man kombinerat med ett vite på 150 000 kronor. På börsnoterade Scandi Standard (SCST), som äger Kronfågel, lägger man locket på.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.