Slakteriägare rasar mot Livsmedelsverket
Försöker Livsmedelsverket påverka konkurrensen mellan slakterier? Och hur kunde plötsligt 2 kontaminerade djur blir 6? Ägaren till det nystartade slakteriet Långeruds Gårdsslakteri & Chark i Värmland rasar nu mot vad han upplever är myndighetens otillbörliga agerande. Livsmedelsverket tror att problemet är en bristande kommunikation mellan den officiella veterinären och slakteriet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.