If nekar ersättning för bitskada orsakad av Atria Scandinavia AB:s ekologiska Onsalakorv – undanröjde bevismaterial
En konsument fick i våras en bitskada när hon började äta en korv av märket Onsalakorv som tillverkas av livsmedelsföretaget Atria Scandinavia AB i Sköllersta. Anledningen är att korven innehöll en benbit. Det medger försäkringsbolaget If som Atria anlitat. Men trots det nekas konsumenten ersättning. Och If har slängt bevismaterialet. Det kan FoodMonitor nu avslöja.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.