Saluförbud för bristande märkt halal-kött från Nya Zeeland i matbutik
Företaget Mustaqbal Livs ekonomisk förening har en butik i Falköpings kommun som enligt uppgift säljer halal-kött som inte är märkt med datum för nedfrysning. Köttet kommer från grossisten Köttgross i Linköping AB. Köttet har denna vecka belagts med saluförbud av en livsmedelsinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.