Kronofogden: kommuner upprörda över ”fel” i lagstiftningen – oklart om kommuner kan tvingas betala tillbaka indrivna pengar
I våras gav Kronofogden i ett avgörande avslag till åtta kommuner och Livsmedelsverket som i totalt cirka 30 ärenden ville driva in årsavgifter från livsmedelsverksamheter. Som FoodMonitor berättat om tidigare så finns det ett problem med lagstiftningen ur kommunernas synvinkel.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.