Larm om levande insekter i pasta från Italien – distribution till Coop i Sverige
Tidigare denna månad återkallade Coop Danmark nio pastasorter. Flera konsumenter hade hittat rikligt med levande skalbaggar i förpackningarna. Igår gick ett larm ut från EU och i det står det att pastan även distribuerats till Sverige. Men Coop Sverige tycks inte känna till det och ingen återkallelse har hittills gjorts från butikskedjans svenska butiker.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.