Skövde slakteri begär 766 975 kronor i skadestånd av Livsmedelsverket för felaktigt stopp
Den 11 november stoppade det lokala skyddsombudet allt arbete i slakthallen för storboskap på slakteriet Skövde slakteri i Skövde. Enligt skyddsombudet hade det vid upprepade tillfällen "riktats hot om våld samt att det skett otillåten påverkan mot myndighetsperson och dess utövning". Slakteriet anser att myndigheten agerat fel och vill ha 766 975 kronor inklusive moms i ersättning. I det beloppet ingår 250 000 kronor för "dålig publicitet i media" som man påstår skadat slakteriets varumärke.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.