Fiskodling begär 25 miljoner kronor
av Jordbruksverket
En fiskparasit har enligt Jordbruksverket härjat hos fiskodlaren Överumans Fisk AB i Storuman. Jordbruksverket har trots stora ansträngningar misslyckats med att utrota parasiten i såväl odlingen som i resten av landet. Nu riktar fiskodlingen allvarlig kritik mot myndighetens agerande och begär inte mindre än 25 487 000 kronor i ersättning.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.