laskIMG 8317Forskning: samband mellan läsk och beteendeproblem hos 5-åringar upptäckt
Amerikanska forskare har upptäckt ett samband mellan konsumtion av läsk och beteendeproblem hos barn i femårsåldern. Ju mer läsk barnen dricker desto större problem. Forskarna har i dagarna publicerat sina resultat i den välrenommerade tidskriften The Journal of Pediatrics.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.