Ica:s giftiga honungsmeloner
kan ge barn andningsbesvär
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det förbjudna bekämpningsmedlet karbofuran upptäckts i Ica:s honungsmeloner. Nu står vidden av kontamineringen klar. Den uppmätta halten i melonerna är så hög att barn riskerar att skadas – hela 30 gånger över den akuta referensdosen. Det innebära att det räcker för ett barn att äta cirka 100 gram för att riskera att få symptom.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.