Melonskandalen på Ica:
21 fall hos Giftinformationscentralen
– 2 barn till sjukhus
Oron bland de Svenska konsumenterna var stor när det i måndags förra veckan avslöjades att det giftiga bekämpningsmedlet karbofuran fanns i butikskedjan Ica:s honungsmeloner från grossisten Internova Frukt och Grönt AB i Helsingborg. Giftinformationscentralen fick ta emot flera samtal, varav två handlade om barn som fick föras till sjukhus.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.