la20
Metalltråd i konfektyr från Ukraina
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: EU-kommissionen.

t20