ov35
Förväxta klövar på suggor på KLS Ugglarps
Två suggor som nyligen levererades till slakteriet KLS Ugglarps AB hade förväxta klövar. Det framgår av en anmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20