Kund tacklade gravid personal på Netto
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20