Yxbeväpnade rånare band personal på Coop Karlshamn
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20