Willys förlorade överklagan av Livsmedelsverkets sanktionsavgift för ”bake off” bröd
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20