Fenylbutazon och oxyfenbutazon påträffat i hästnjure – Gustafskorv tvingas återkalla 8 ton charkprodukter
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20