Smittsam digital dermatit hos får upptäckt för första gången i Sverige
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att den smittsamma sjukdomen digital dermatit för första gången diagnostiserats hos får i en svensk djurbesättning. Sjukdomen orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln, smärta, och kraftig hälta.
– Fårägare ska vara observanta på hälta i besättningen och ta kontakt med SVA eller Gård&Djurhälsan om man känner sig osäker. Vi har inga indikationer på att fler besättningar skulle vara drabbade, men det är viktigt att ha koll så att vi tidigt får reda på eventuellt nya fall, säger Ylva Persson, biträdande statsveterinär vid SVA, enligt ett pressmeddelande.
Enligt SVA är smittsam digital dermatit mycket svår att behandla.
”Det finns idag ingen bra metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar”, skriver SVA i pressmeddelandet.
”För att förhindra smitta till fårbesättningar bör livdjursinköp undvikas. Om djur köps in ska klövarna undersökas noga och sedan ska djuren hållas i karantän. Se också till att ha goda smittskyddsrutiner för besökare.”
/FoodMonitor
Fakta (källa: SVA):
”Smittsam digital dermatit, CODD, beskrevs första gången i Storbritannien 1997 och nu är sjukdomen spridd över hela landet, samt även till Irland. Alla får med CODD är inte halta men det är ett vanligt symtom som kan kvarstå efter att skadorna läkt. Skadorna syns ofta bara på en klövhalva på ett ben.”

t20