Kommande partier med ris från leverantör i Iran stoppas
Ett parti med Sadri ris från en leverantör i Iran har visat sig innehålla bekämpningsmedlet acetamiprid i en halt nästan 15 gånger över det europeiska gränsvärdet. Det får Livsmedelsverket att reagera.
”Livsmedelsverket förbjuder … (enskild firma i Hovås) att utan medgivande från Livsmedelsverket släppa ut på marknaden kommande partier av Sadri ris med ursprung Iran”, skriver myndigheten i ett beslut i dagarna.
Enligt en analys innehåller riset 0.149 milligram acetamiprid per kilo. Gränsvärdet inom EU ligger på 0.01 milligram per kilo.
Företaget förläggs också att anmäla kommande partier av riset från den aktuella leverantören till Livsmedelsverket.
/FoodMonitor

t20