Göteborg förbjuder JOBmeal att överlåta livsmedel med information om att de är ekologiska
I mars genomförde Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad ett kontrollbesök på en verksamhet i staden som tillhör företaget JOBmeal Sverige AB i Stockholm. Enligt uppgift upptäckte då ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
UPPDATERAD.
JOBmeal meddelar att man inte längre omfattas av förbudet då man anmält sig till kontrollorgan för ekologisk certifiering.
/FoodMonitor

t20