sl38
Bogbladsår på suggor på KLS Ugglarps
I dagarna levererade en grisbonde två suggor som hade bogbladsår till slakteriet KLS Ugglarps. Det framgår av en anmälan.
”En sugga hade bogbladsår, cirka 3 centimeter i diameter, på höger sida av kroppen. Skadan verkade lite djup i mitten av såret på grund av att skorpan delvis lossnat. Detta sår såg torrt ut”, skriver en officiell veterinär, OV, i en anmälan.
”Den andra suggan hade bogbladsår på båda sidorna av kroppen. … Jag bedömer att skadorna uppstått hos leverantören.”
Livsmedelsverket har lämnat över ärendet till länsstyrelsen.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20