Svenska Köttföretagen oroade över länsstyrelsernas tolkningar av lagstiftningen kring grisproduktion
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20