b22
KRAV-certifierad djurbonde döms för miljöbrott men frias från anklagelse om djurplågeri
Idag dömde Värmlands tingsrätt en KRAV-certifierad djurbonde i Värmland till 40 dagsböter å 140 kronor för miljöbrott i samband med att ko-kadaver dumpats. Tilltaget upptäcktes av turister som var ute och vandrade. Djurbonden hade också skickat en högdräktig ko till slakt på A J Dahlbergs slakteri i Brålanda. Det brottet frikänns han emellertid från.
– Det är jag som gjort en feltolkning, säger djurbonden om varför han olagligen dumpat ko-kadaver.
I samband med att kommunen åkte ut till platsen i oktober förra året påträffades på en slänt rester i form av kohuvuden, hudar, inälvor, ryggrader, klövar, och övriga skelettdelar, från ett flertal kor.
Djurbonden erkänner att han dumpat två ko-kadaver. Övriga cirka åtta ko-kadaver som låg på samma plats säger djurbonden att det är någon annan som dumpat. Djurbonden nekar till att tala om vem det är.
Anledningen till att polisen kom djurbonden på spåren var att det på ett av kohuvudena på platsen satt kvar en nummerbricka med hans produktionsnummer.
Till polisen sa enligt uppgift djurbonden att han inte kände till gällande regler.
”… (djurbonden) säger att han inte visste om att han inte fick slänga slaktavfall från hemslakt på detta sätt. Det är okunskap från hans sida. Han trodde att det var samma regler för hemslakt som för slakt av vilt”, skriver polisen i ett polisförhör.
I november förra året upptäckte en officiell veterinär, OV, på A J Dahlbergs slakteri att en ko som den aktuella djurbonden levererat var högdräktig. Det är enligt gällande lagstiftning inte tillåtet att transportera ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster: foto: den aktuella kommunen. Bilden till höger: foto: Livsmedelsverket.

t20