b23
Lagstiftningen kring högdräktiga djur som skickas till slakt är tandlös
LEDARSTICK Det är fortfarande ett konstant flöde av högdräktiga djur som når landets slakterier. Likgiltigheten och den bristande kunskap som många av de ansvariga djurbönderna visar upp är förbluffande. Samtidigt är lagstiftningen tandlös. Och tolkningen av den i tingsrätten förvånar.
Idag hände det igen. En djurbonde frikänns från att ha begått brott i samband med att han levererat en högdräktig ko till slakt. Denna gång till A J Dahlbergs slakteri i Brålanda.
Djurbonden är certifierad av KRAV vilket åter visar sig inte säga något om vare sig djurskydd eller laglydighet.
Bonden visste att den aktuella kon ibland hoppade över stängsel på gården. Ändå kontrollerades det inte om den var dräktig innan den skickades till slakt. Det var inte motiverat tyckte djurbonden.
Djurbonden håller dikor. Värmlands tingsrätt tyckte att djurbonden därför saknade uppsåt.
Det är med andra ord ingen idé för åklagare att åtala någon för det brottet i det läget – i alla fall inte om målet hamnar i Värmlands tingsrätt.
Bedrövligt är ordet.
Skickar en djurbonde ett högdräktigt djur till slakt så måste detta straffas. Kan inte uppsåt bevisas borde väl rimligen den visade oaktsamheten räcka?
Det är dags för politikerna att justera lagstiftningen så att djurägare avskräcks från att skicka högdräktiga djur till slakt.
HÅKAN FRISELL
Bilden: Lagstiftningen är tandlös. Men det är inte de kalvar som faller ut vid köttbesiktningen av högdräktiga kor som olagligen skickats till slakt. Foto: Livsmedelsverket.

t20