Anställda på Attendo larmar om bristande utbildning
Den senaste tiden har FoodMonitor fått in uppgifter om anställda på vårdbolaget Attendo som larmar om oegentligheter när det gäller hantering av mat. Det handlar framför allt om otillräcklig utbildning.
”Jag skulle aldrig själv vilja äta mat som vi producerar. Det är en helt vidrig arbetsplats.”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20