ko83
Skador på ko upptäckta i HKScans mottagningsstall
I dagarna noterade en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet HKScan att en ko hade åtta ytliga välavgränsade hudskador som misstänks ha orsakats av ett vasst föremål. Det framgår av en anmälan.
”Varje enskild skada karaktäriseras av att vara av en längd på cirka 15-20 centimeter och en bredd på cirka 0.5 centimeter. De 8 enskilda skadorna ligger i ett områden som täcker cirka 25 x 30 centimeter och ligger ordnat på ett sådant sätt att det påminner om ett mönster med delvis parallella linjer där 5 stycken korrelerar och 3 stycken korrelerar sinsemellan”, skriver OV i anmälan.
”Vi misstänker att dessa skador orsakats av yttre vasst föremål. Vi lämnar denna information vidare till länsstyrelsen för ytterligare utredning.”
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20