Palmolja och animaliska produkter till grossist i Kista omhändertas
Läs vidare på FoodMonitor Plus

t20