an78
Är pelledjur ett bra försvar mot anklagelser om djurplågeri?
KOMMENTAREN Pelledjur. Så kallar djurbönder de djur som man tycker ”haft lite otur i DNA-lotteriet” och ”inte växt som de skulle”. Men är det ett bra försvar mot anklagelser om djurplågeri? Den frågan har Kalmar tingsrätt att besvara i sommar.
I två ärenden som ska upp i rätten i sommar så har en veterinär på ett slakteri och allmänheten slagit larm om en skadad gris och en grupp undernärda ungdjur av mjölkras. I förundersökningarna går det att läsa att de ansvariga bönderna skyller på att det är pelledjur.
I ett av fallen, som FoodMonitor berättat om tidigare, så fick ett slaktsvin gå på en blodig benstump.
LÄS OCKSÅ: Grisbönder åtalas
I ett annat fall så handlar det om en grupp på 15 kraftigt avmagrade ungdjur som upptäckts på en gård.
Att skylla på att det är pelledjur är patetiskt. Om det verkligen handlar om djur med den påstådda typen av svårigheter borde de djuren ha fått extra hjälp. Djurbönder som struntar i det och lämpar över ”problemet” på slakterierna borde inte få hålla djur.
Det ska bli mycket intressant att se hur Kalmar tingsrätt dömer i de nu aktuella målen. Räcker det med att påstå att det är pelledjur för att undgå straff?
HÅKAN FRISELL
Bilderna på slaktsvinet. Foto: Livsmedelsverket. Bilden på ungdjuren. Foto: Länsstyrelsen.

t20