s82
Grossisten SM Group AB varnar FoodMonitor för att skriva om deras inblandning i rått-skandalen i Bromma
Som FoodMonitor berättat om tidigare så lade Stockholm stad i dagarna ett förbud mot grossisten Syrico Gross AB i Bromma efter det att allvarliga avvikelser upptäckts. Det handlade bland annat om en död råtta, rikligt med råttspillning, och söndergnagda livsmedelsförpackningar. Men det finns ytterligare en grossist i de aktuella lokalerna – SM Group AB. En talesperson för det bolaget varnar nu FoodMonitor för att skriva om dem. Annars kan det hända saker.
– Förbudet är upphävt för länge sedan. I måndags, säger en person som presenterar sig som George Matti och är anställd i bolaget och gift med vd:n.
– Innan du skriver något och åker på en fet stämning ska du ta reda på fakta.
Frågan är om ni vill kommentera förbudet?
– Det finns inget förbud. Det gäller Syrico Gross. Det gäller inte SM Group, säger George Matti.
– Jag vill varna dig. Tala om för dig. Vad du kommer att göra nu du kommer att skapa jättestor skada för ett företag. Jag vill att du ska ta reda på fakta. Samma källa som gav dig förbudet samma källa har upphävandet av förbudet också.
– Vi har stora kunder. Om du skriver fel text så kommer det här att bli jättedyrt för dig och ditt bolag.
– Vi kommer att stämma dig om du skriver fel.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: Ur Stockholms stads förbud.

t20