kIMG 5111
Nej, djurbönder kan inte överklaga beslut om kött riktade mot slakterier
KOMMENTAREN En djurbonde som överklagat ett av Livsmedelsverkets beslut riktat mot slakteriet HKScan Sweden AB har fått avslag. Anledningen är att djurbonden helt enkelt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20