kIMG 1698
Länsstyrelsen kritiserar fortsatta brister i livsmedelskontrollen på Karlstads kommun
”Nämnden kan inte visa att de avgifter som tas ut motsvarar kostnaderna för livsmedelskontrollen”. Så skriver ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20