k73
Kraftig överbeläggning i transportbur på Guldfågeln
”Kycklingarna hade inte plats att ligga bredvid varandra utan satt på varandra och pressades mot lådans ytterväggar”. Så skriver en officiell veterinär, OV, om en transportlåda med kycklingar som i dagarna levererats till slakteriet Guldfågeln i Mörbylånga.
I transportburen fanns inte mindre än 55 normalstora kycklingar. Buren fick enligt gällande regler inte hålla fler än 41 kycklingar.
”Kycklingar skall enligt transportförordningen ha en plats att ligga ner samtidigt i transportlådan. Kycklingar som klättrar på varandra riskerar att riva varandra och även kväva varandra”, skriver OV i en anmälan.
/FoodMonitor

t20