s53
Fyra såriga suggor med svullnader och bölder fick förtur till slakt på KLS Ugglarps
Nyligen levererade en djurbonde fyra lidande suggor till slakt på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors. Suggorna fick förtur till slakt.
"Livsmedelsverkets bedömning är att djurhållaren inte har gett djuren tillräcklig tillsyn och/eller inte gett den vård som behövdes"
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20