kDSC 0028
Good Guys Brew lagrade avfall från ölproduktion i öppna kärl nära bostadsområde
Öltillverkaren Good Guys Brew i Karlstad har lagrat avfall från sin produktion i öppna kärl på en parkeringsplats nära ett bostadsområde ett 50-tal meter från sin lokal. Kommunen har bett Good Guys Brew att täcka över kärlen. Bolaget meddelar att man vidtagit åtgärder och att det inte finns några risker för de boende. FoodMonitor har tagit bilder.
”De är inte öppna, men locket hade blåst av. Nu är det kärlet stängt igen”, skriver Daniel Haag Wicksell på Good Guys Brew i ett mejl till FoodMonitor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20