Jordbruksverket avslår Livsmedelsverkets ansökan om eko-projekt
Livsmedelsverket ansökte tidigare i år hos Jordbruksverket om stöd till ett projekt för att ”öka produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel”. Men Jordbruksverket har i dagarna gett Livsmedelsverket nobben.
Jordbruksverket menar att Livsmedelsverkets ansökan inte kan prioriteras. Detta eftersom medel redan är avsatta till andra projekt och att ytterligare medel måste hållas tillgängliga om dessa projekt visar sig bära frukt.
Livsmedelsverket kan överklaga beslutet.
/FoodMonitor

t20