Därför är livsmedelslarmen RASFF i dokumenthanteringssystemet iRASFF allmänna handlingar
LEDARE Livsmedelsverket och kommunala kontrollmyndigheter använder ett dokumenthanteringssystem som kallas för iRASFF. I iRASFF finns bland annat RASFF som är livsmedelarm som notifierats av EU-kommissionen. I RASFF beskrivs avvikelser som gäller allt från produktionsfel och allergener till regelrätt livsmedelsfusk. När RASFF notifieras får de individuella nummer.
En lista med de RASFF som notifierats av EU-kommissionen publiceras här: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=SearchForm&cleanSearch=1
RASFF brukade tidigare distribueras av Livsmedelsverket per mejl till berörda kommuner.
På senare år har Livsmedelsverket valt att distribuera larmen via ett system man kallar för iRASFF. Myndigheter som Livsmedelsverket vill ska läsa ett specifikt larm får ofta ett varningsmeddelande per mejl som innehåller en länk som man kan följa till iRASFF.
Alla kontrollmyndigheter måste sedan den 1 mars 2018 enligt 6 § (LIVSFS) 2009:13 vara anslutna och använda sig av iRASFF.
Så här skriver Livsmedelsverket om iRASFF på sin webbplats:
”iRASFF är det EU gemensamma webbaserade verktyg som används för kommunikation av RASFF meddelanden. iRASFF har vidareutvecklats och systemet tillåter nu att berörda kontrollmyndigheterna själva skapar och tar emot meddelanden. En ytterligare effekt av utvecklingen är att meddelanden kommer att kunna skickas mellan myndigheter inom Sverige. Tidigare har iRASFF endast använts av den Nationella kontaktpunkten som då hanterat ärenden då andra länder varit inblandade.”
”Kommunikationen förenklas och systematiseras med hjälp av systemet iRASFF. Den information som tidigare utbytts via mail eller telefon lämnas istället i denna databas där hela ärendet syns för alla kontrollmyndigheter.”
FoodMonitor ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20