g80
Gris fastnade med benet i samband med transport till KLS Ugglarps – fick avlivas på plats
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden överst: Den aktuella grisen som sitter fast i inredningen. Foto: Livsmedelsverket.

t20