Gärningsman högg Loomis väktare som transporterade pengar åt Netto Årby
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20