b29
Uppgift: Hög halt av morfinalkaloider upptäckt i tonvis med vallmofrön till Wasabröd
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster: Säckar med de vallmofrön som analyserats. Foto: EU-kommissionen.

t20