a21
Blodig kviga på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna ankom en blodig kviga till slakteriet KLS Ugglarps i Dalsjöfors. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet har gjort.
”Vid avlastning noterade OV en kviga med blod i svansen och på baksidan av benen. Vid närmare undersökning kunde konstateras att cirka 10 centimeter av svansen saknade skinn. Blodet hade enbart delvis koagulerat och bedömdes som färsk, men det går inte att bedöma ifall skadan uppkommit på transporten eller hos leverantören vid lastning eller strax innan”, skriver OV i anmälan.

a22

”Transportören uppger att han inte noterat skadan vid lastning och inte heller vet hur den skulle kunnat uppkomma under transporten.”
(Den aktuella transportören har varit inblandad i många liknande fall det senaste året /red)
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20