Matbutik förbjuds att sälja ekologiska livsmedel på internet
En liten matbutik i Mellansverige har sålt ekologiska livsmedel på nätet utan att vara ansluten till ett certifieringsorgan. Nu hotar en sanktionsavgift från Livsmedelsverket.
– Jag får sälja ekologiska livsmedel på nätet men jag får inte säga att de är ekologiska, säger butiksägaren.
Butiksägaren säger att anledningen till att hon inte anslutit sig till ett kontrollorgan är att det är för mycket pengar för bolaget i dagsläget. Men hon planerar för en framtida anslutning.
Den kommun som upptäckte matbutikens otillåtna försäljning har i dagarna lämnat över ärendet till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket brukar i den här typen av fall besluta om en sanktionsavgift. Den ligger normal sett på 5 procent av omsättningen men som mest 50 000 kronor.
/FoodMonitor

t20