aDSC 0046
Konsument anmäler: främmande föremål i daimtårta från Almondy
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: inte den aktuella förpackningen. Foto: FoodMonitor.

t20