Man slog ner anställd på McDonald´s
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20