Trots försäkran från lantbrukare – ekologiskt maltkorn innehöll spår av stråförkortningspreparat – Intertek vidtar åtgärd
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20