s23
Uppgift: Svensk djurbonde levererade ”kraftigt gravid” sugga till tyskt slakteri
Tidigare i år slaktade det tyska slakteriet Reisinger GmbH en ”kraftigt gravid” sugga som levererats av en djurbonde i Sverige. Nu vill det tyska jordbruksverket att Sverige utreder det inträffade. Det framgår av ett dokument som FoodMonitor tagit del av.
Regeringskansliet har denna månad lämnat över ärendet till Länsstyrelsen Östergötland.
Länsstyrelsen har sekretessbelagt alla uppgifter om den utpekade grisbonden.
HÅKAN FRISELL

t20