s31
Livsmedelsverket: fall med två lidande suggor ska åtalsanmälas
Den 21 augusti upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors två suggor som hade var sin stor knöl på ena frambenet. Livsmedelsverket förbereder en åtalsanmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: Tagna vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.

t20