l62
Insektsmedel över gränsvärde upptäckt i papaya från Brasilien
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20