Stor kampanj för ekologiska livsmedel i Sverige
Företagen Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, och Sveriges Konsumenter, meddelar att man lanserar "EKO-september" som man påstår är den bredaste kampanjen någonsin för ekologiska livsmedel i Sverige. Syftet är enligt företagen att öka kunskapen och driva försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.
– Vår ambition är att göra skördemånaden september till en återkommande ekomånad – och att EKO-september tar fasta på potentialen som finns i det ökande intresset för de mervärden som ekologiskt och KRAV-märkt står för som ökad biologisk mångfald, extra god djurvälfärd, och liten klimatpåverkan, säger Anita Falkenek, vd på KRAV, enligt ett pressmeddelande.
– Under september kommer ett stort antal ekologiska lantbrukare bjuda in till sina gårdar, besöka butiker, och delta på olika matmässor runt om i landet, för att stärka kontakten mellan bonde och konsument, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukare, enligt pressmedelandet.
/FoodMonitor

t20