t26
OV: Försumlig djurbonde skickade tjur med avbrutet horn till slakt på Ello i Lammhult AB
Den 15 augusti upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Ellos i Lammhult AB i Lammhult en tjur som hade tygstycke lindat runt vänster horn. På utsidan av bandaget fanns det en stor mängd intorkat blod och sårsekret. Enligt OV var det olämpligt att djuret transporterades till slakteriet. VARNING FÖR STARK BILD!
Omaskerad bild finns på FoodMonitorPlus.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: Den aktuella tjuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20